Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΚΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

ΛΕΚΑΝΙΟ
 
Μόνο όπου παρατηρούνται προσβολές, συνιστάται να γίνει ψεκασμός από αρχές Απριλίου χρησιμοποιώντας θερινό λάδι 0,5-1 Lit./100 Kg νερό. Προσθέτοντας και 250 gr/100 Kg Νερό μεταλλικό χαλκό (0,5 Kg οξυχλωριούχο ή υδροξείδιο 50%) καταπολεμούμε και το κυκλοκόνιο. O παραπάνω ψεκασμός αντιμετωπίζει και τα ακάρεα της ελιάς. Ικανοποιητική καταπολέμηση του ΛΕΚΑΝΙΟΥ επιτυγχάνεται με τη χρήση του ρυθμιστή ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ αλλά η εφαρμογή του γίνεται αργότερα στα στάδια D και E (θα γίνει υπενθύμιση σε επόμενο δελτίο).

Πηγή: No 5 / 3 Μαρτίου 2011

(Τεχνικό δελτίο - γεωργική προειδοποίηση)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου