Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

Χρήση του ACARIDOIL 13SL για την καταπολέμηση του Αλευρώδη στα πλαίσια εφαρμογής προγράμματος ολοκληρωμένης καταπολέμησης

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης καταπολέμησης του αλευρώδη στην τομάτα και το αγγούρι θερμοκηπίου και υπαίθρου γίνεται εφαρμογή, όταν ο πληθυσμός του αλευρώδη είναι περίπου 3 ακμαία ανά 2 φύλλα, και 10-20 προνύμφες 2ου και 3ου σταδίου ανά φύλλο ή μεγαλύτερος.

Στη συνέχεια (μετά την πάροδο 1-2 ημερών) γίνεται η πρώτη εξαπόλυση του παρασίτου Encarsia Formosa σε πληθυσμό 2-3 άτομα / φυτό για καλλιέργεια θερμοκηπίου ή 2000 - 3000 άτομα / στρέμμα για καλιέργεια υπαίθρου. Εφόσον τα αποτελέσματα της δράσης του παρασίτου δεν είναι ικανοποιητικά και ο αριθμός των ακμαίων και προνυμφών του αλευρώδη είναι εκείνος που αναφέρθηκε πιο πάνω γίνεται 2η και 3η εξαπόλυση του Encarsia Formosa. 

Διατηρείτε ένα διάστημα 15 ημερών μεταξύ των 2 ψεκασμών.