Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

ΑΜΠΕΛΙ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ


Φούσκωμα ματιών

Έξοδος φύλλων

Πρώτα φύλλα

Εμφάνιση σταφυλιών
Ξεχώρισμα σταφυλιών
ΑΜΠΕΛΙ
I. ΦΟΜΟΨΗ
 
Η ασθένεια προσβάλει τους βλαστούς, τα φύλλα και τους βότρεις. Κυρίως όμως προσβάλει την βάση της βέργας και τα πρώτα μεσογονάτια διαστήματα. Η προσβολή γίνεται την άνοιξη κατά την δημιουργία των νέων βλαστών. Οι κλιματολογικές συνθήκες αυτή την περίοδο είναι ιδανικές για την μόλυνση και την εξάπλωση της ασθένειας.


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Συνιστάται να γίνει άμεσα ένας προληπτικός ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Ο παραπάνω ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 7 -8 ημέρες.
II .ΩΙΔΙΟ
Η μόλυνση και εξάπλωση της ασθένειας αρχίζει με το ξεκίνημα της βλάστησης και συνεχίζεται μέχρι και σε θερμοκρασίες 30-32OC, με ιδανικές θερμοκρασίες 20-25ΟC. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση της ασθένειας έχει σαν επακόλουθο τη μείωση της βλάστησης, μείωση της παραγωγής και της ποιότητας των σταφυλιών.


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Συνιστάται να γίνει ένας προληπτικός ψεκασμός όταν οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 8-10 εκατοστών με ένα κατάλληλο εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 8-10 ημέρες. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε αμπέλια όπου το πρόβλημα είναι έντονο κάθε χρόνο.

Ανάλογα με την ένταση της ασθένειας, οι ψεκασμοί μπορεί να επαναλαμβάνονται ανά 10-15 ημέρες.
ΙΙI. ΑΚΑΡΕΑ
Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν τα αμπέλια τους και όταν παρατηρήσουν πληθυσμούς ακάρεων στα πρώτα φύλλα να πραγματοποιήσουν έναν ψεκασμό με ένα κατάλληλο εγκεκριμένο ακαρεοκτόνο σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του ωιδίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  1. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή των ασθενειών αυτών στην αρχή της βλαστικής περιόδου, να γίνει καλό λούσιμο των πρέμνων και
  2. Να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Πηγή:
Νο: 03/13-04-2011 (Τεχνικό δελτίο - γεωργική προειδοποίηση)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου